Bokukoe 2 release message video with Toshiki Masuda, Koutaro Nishiyama and Shunsuke Takeuchi

Bokukoe released message video with Toshiki Masuda, Koutaro Nishiyama and Shunsuke Takeuchi.

Advertisements
Read Article →