Uta no Prince-Sama “Shining Masterpiece Show Torowa – Ken to Kizuna no Monogatari -” tops ORICON Daily Album Ranking

Uta no Prince-Sama “Shining Masterpiece Show Torowa – ken to kizuna no monogatari –” has topped Oricon Daily chart!

Advertisements
Read Article →