Soma Saito, Shugo Nakamura, Takahiro Sakurai and Tomokazu Seki to be featured on Nikkei Entertainment

Nikkei Entertainment has unveiled the lineup for their upcoming issue.

Advertisements
Read Article →